Wanneer u bij een rechtszaak betrokken raakt kan dit vergaande gevolgen voor u hebben. Dit geldt in het bijzonder voor rechtszaken waarbij u vrijgesproken wordt! In zo’n situatie heeft u vaak al enkele dagen of zelfs enkele weken in gevangenschap door moeten brengen, is uw reputatie bij uw werkgever en familie aangetast, enzovoorts. Vaak kunt u hier niets aan doen. U wordt immers niet voor niets vrijgesproken! Na een vrijspraak kunt u een schadevergoeding aanvragen om de kosten voor het verlies van uw baan, de schade aan uw reputatie en de dagen die u niet heeft kunnen werken vergoed te krijgen. Hoe hoog deze schadevergoeding precies is, hangt van verschillende aspecten af.

De persoonlijke schade in kaart brengen

Om een schadevergoeding aan te kunnen vragen is het allereerst belangrijk om de geleden persoonlijke schade in beeld te brengen. Denk hierbij aan het loon wat u verdiend zou hebben op de dagen die u had kunnen werken, de kosten voor een psycholoog als u psychische klachten overhoudt aan een gevangenschap of rechtszaak, enzovoorts. Ook kunt u een schadevergoeding krijgen voor het verlies van uw baan of de schade aan uw reputatie na een gevangenschap.

Vindt u het lastig om deze persoonlijke schade in kaart te brengen? Op internet leest u er meer over!

Een schadevergoeding aanvragen bij een advocaat

Het is sterk aan te raden om een advocaat in te schakelen bij het aanvragen van een schadevergoeding na een vrijspraak. Een schadevergoeding aanvragen na vrijspraak bij Eersterechtshulp is hier een goed voorbeeld van! Deze organisatie helpt mensen bij het bepalen van de hoogte van een schadevergoeding en bij het daadwerkelijk aanvragen van de schadevergoeding. Door de hulp van een advocaat in te schakelen bent u ervan verzekerd dat u datgene krijgt, waar u recht op hebt.