Een loodgieter uit Wilrijk wees ons erop dat veel consumenten vragen hebben over de vergoeding vanuit hun inboedelverzekering bij waterschade in hun woning. Allereerst is het hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van waterschade. Denk aan waterschade die u zelf veroorzaakt heeft, waterschade door een gesprongen leiding, waterschade door slijtage aan uw dakbedekking, enzovoorts. Een verzekeraar kijkt niet alleen naar de aard van een lekkage, maar ook naar het ontstaan hiervan. Is de lekkage ontstaan door achterstallig onderhoud? Komt een lekkage weg bij een onvoorziene situatie, waarbij bijvoorbeeld takken tegen uw dakbedekking zijn geslagen? Enzovoorts.

Vergoeding bij achterstallig onderhoud

Waterschade wat ontstaan is als gevolg van achterstallig onderhoud wordt in vrijwel geen enkel geval (volledig) vergoed door een verzekeraar. Het is vaak lastig om te bepalen of een lekkage ontstaan is door achterstallig onderhoud, of door een onvoorziene situatie. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. De schade in uw woning wordt door een schade-expert van de verzekeringsmaatschappij opgenomen, om te bepalen hoe deze schade ontstaan is.

Bij onvoorziene situaties wordt de waterschade vrijwel altijd gedekt door uw inboedelverzekering, waardoor u een deel van de kosten of het volledige bedrag vergoed krijgt via uw verzekeraar. In de verzekeringspolis vindt u welke kosten precies gedekt worden vanuit uw inboedelverzekering.

Zorg voor voldoende onderhoud aan uw woning

Om de kans op hoge kosten voor niet gedekte schade te minimaliseren is het sterk aan te raden om regelmatig onderhoud aan uw woning uit te laten voeren door een loodgieter of dakdekker. Denk aan het nalopen van leidingen op lekkages, het controleren van de dakbedekking op beschadigingen en slijtage, enzovoorts. Door tijdig in te grijpen wordt de kans op waterschade aanzienlijk kleiner en kan de verzekeringsmaatschappij niet aandragen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. In zo’n geval moet een verzekeringsmaatschappij uw waterschade dus wel vergoeden.